Categories
News Uncategorized

Tất Cả Các Nhà Độc Tài Cuối Cùng Đều Làm Một Việc Là Khởi Động Chiến Tranh

Tất cả mọi người đều làm một việc: Quốc hữu hóa doanh nghiệp, Thần thánh hóa cá nhân, xóa bỏ hoàn toàn các tôn giáo, kiểm soát hoàn toàn các phương tiện truyền thông, Sau đó, cuối cùng sự lựa chọn duy nhất là khởi……

Biên dịch: Rally
Hiệu đính: 越南文雄

Người phát biểu: Ông Quách Văn Quý(Mr. Miles Guo)

Nội dung:

Ông Quách Văn Quý: Nắm chắc lịch sử, mạch lộ và thông tin nội bộ của Đảng Công Sản, và phán đoán chính xác tính cách các đồ khốn của trụ cột Đảng cộng sản, Chúng mình sẽ luôn là Bên chiến thắng, ta biết mấy người đó trong nội bộ đảng cộng sản nghĩ gì.

Ông Quý: Khi Tập Cận Bình (ngồi trên bục giảng), các đại biểu ở dưới đều vỗ tay, trời ơi, vĩ đại quá, Ông chính là Tần Thủy Hoàng, Đảng của các ông nếu không có Ông thì sẽ kết thúc ngay, vì vậy Ông cần phải liên tục trúng cử, tôi kể cho bạn, tất cả các nhà độc tài, bao gồm cả Gaddafi và Saddam đều bị lừa bởi các thành viên trong gia đình và những người thân cận nhất xung quanh họ. Và tất cả nhà độc tài ban đầu đều tự tạo nên những câu chuyện rằng mình là một vị thần, nhìn vào ảnh thần (tại dân gian), rồi dần dần tưởng thật mình là một vị thần, tiếp theo là diệt thần và mình đứng lên thay thế thần, cuối cùng họ thực sự tin rằng mình là Chúa rồi. Mọi nhà độc tài đều là theo bước của cái chết này, hôm nay bạn thấy sự ngạo mạn của Đảng Cộng Sản.

Ông Quý: Giết Cơ đốc giáo, giết dân Tân Cương, giết Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo giáo, tất cả các Tông giáo đều chỉ bái một vị thần, gọi là Thái Dương Tập (Cận Bình).

Ông Quý: Hơn nữa, mọi người cần thấy là những vấn đề kinh tế, là sự sụp đổ của bất động sản và sự sụp đổ của các ngân hàng ở Trung Quốc. Điều này không có gì đáng lo (là tôi nói sai), đúng không, hơn 100 triệu người đang thất nghiệp, một số lượng lớn các doanh nghiệp đóng cửa và 85% tổng số doanh nghiệp tư nhân sẽ thu về sở hữu nhà nước.

Ông Quý: Đây là tất cả những kẻ độc tài, Amin của Uganda, tôi nói lại, Gaddafi, Saddam, Hitler, Stalin, Tất cả mọi người đều làm một việc: Quốc hữu hóa doanh nghiệp, Thần thánh hóa cá nhân, xóa bỏ hoàn toàn các tôn giáo, kiểm soát hoàn toàn các phương tiện truyền thông, Sau đó, cuối cùng sự lựa chọn duy nhất là khởi động chiến tranh (để giảm bớt mẫu thuận nội bộ và ngoại bộ), và không phải là họ muốn hay không, ông Tập bây giờ không muốn khởi động chiến tranh cũng không được.

Nguồn bài văn: https://gnews.org/zh-hans/1755582/

视频来源:https://gtv.org/video/id=61b7febda68b4f4b28e82457

phát hành: Để biết thông tin thêm, xin vui lòng lưu ý:
Nick Twitter của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Nick Gettr của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link YouTube của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link discord của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link Đài Truyền Hình Trực Tiếp số 1 GTV – Nông Trường Athena Melbourne Úc

Disclaimer: This article only represents the author’s view. Gnews is not responsible for any legal risks.

#post_policy ul{padding-left:0px !important;} #post_policy ul li{ list-style:none !important; display:inline-block !important; padding:10px !important; } #post_policy ul li:hover,#post_policy ul li a:hover{text-decoration: none; !important;} #disclaimer,#post_policy ul li{font-size:15px !important;} #post_policy ul li a{font-size:15px !important;text-decoration: underline;}

Source

Please follow and like us:

I WILL NOT BE RULED BY A PEDO AND HIS MATES

MANY (ACCUSED) VIP PEDOS IN AUSTRALIA OPEN YoUR EYES PEOPLE)

The Covid-19 Vaccine Kills!

What is going on is a bio weapon heart stopper – the elites call a ‘vaccine’

Visit Original Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.